Algemene voorwaarden Vergelijkaanbieder.nl

1) Algemeen
Vergelijkaanbieder.nl is gevestigd te … We staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer ….

Vergelijkaanbieder.nl toont vergelijkers welke door Komparu worden aangeleverd waarmee wij een samenwerkingsverband hebben. Komparu is een externe partij die in het bezit is van een geldig AFM-vergunning.

Vergelijkaanbieder.nl wil je via deze site bewust maken van je vaste lasten zodat je deze kunt vergelijken per aanbieder. We gaan uit van je eigen zelfredzaamheid. Wij geven geen advies, de beslissing maak je uit eigen overweging. Wij vinden het belangrijk dat je jezelf informeert en vergelijkt en op basis daarvan een weloverwogen keuze maakt.

Vergelijkaanbieder gebruikt links en buttons. Zodra je deze gebruikt wordt je doorgelinkt naar de website van derden (de externe aanbieder). Deze worden aangeleverd door Komparu. Wij hebben hier inhoudelijk geen invloed op. Door de vergelijker aan te klikken kom je een stap verder in het proces en krijg je de mogelijkheid om zelf bijvoorbeeld een nieuwe verzekering of energiecontract af te sluiten.

Ook hebben wij niets in te brengen over de wijze waarop jouw persoonsgegevens door de externe aanbieders gebruikt worden. Wil je hier meer over weten? Dan dien je de website te raadplegen van de externe website van de aanbieder hoe hun met de voorwaarden en privacy omgaan.

2) Wet koop op afstand
Als je een dienst om welke reden dan ook niet wil afnemen, heb je het recht de overeenkomst te ontbinden binnen 14 kalenderdagen.

3) Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de inhoud, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Bij het samenstellen en onderhoud van de site gaan we zorgvuldig om.
Deze website kan (tijdelijk) buiten gebruik gesteld of bewerkt worden als we denken dat dat nodig is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld om (technisch) onderhoud te plegen of een aanpassing op de website door te voeren.

Vergelijkaanbieder.nl kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Vergelijkaanbieder.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.
In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Als er onjuiste zaken zijn vermeld kunt u hiervoor een mail sturen. Zie hiervoor onze contactpagina. Zodra er een mail is gestuurd via onze website zullen we zo spoedig mogelijk contact opnemen. Het mailcontact naar ons geeft geen rechten en wij kunnen daar ook niet aansprakelijkheid voor worden gesteld. Ook niet als dit schade voor de bezoeker oplevert.

4) Auteursrechten
Vergelijkaanbieder behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Bij Vergelijkaanbieder.nl vergelijken we geen hypotheekadviezen. Indien gewenst kunnen we je doorverwijzen naar een gediplomeerd hypotheekadviseur die in het bezit is van AFM-vergunningen. Je kunt via onze contactpagina een mail sturen.

Vragen
Als er nog vragen zijn kan je ons benaderen via info@vergelijkaanbieder.nl of schrijven naar:
Vergelijkaanbieder
Adres nog in te vullen.