Klacht over dienstverlening

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van vergelijkaanbieder.nl? Dan kun je een klacht indienen. Dit kan je doen door een mail met als onderwerp ‘Klacht’ te sturen naar:
info@vergelijkaanbieder.nl
of schrijven naar:
Vergelijkaanbieder
Adres nog in te vullen.

Binnen 14 dagen wordt deze beantwoord. Als blijkt dat de klacht niet direct kan worden opgelost, zal een indicatie worden aangegeven wanneer deze alsnog kan worden afgerond. We proberen altijd met je tot een oplossing te komen. Lukt dat niet dan kun je binnen één maand na ontvangst van je antwoord schriftelijk bezwaar aantekenen. Als je klacht niet naar tevredenheid is opgelost is er de mogelijkheid om contact op te nemen met:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Website: https://www.kifid.nl/consumenten/hoe-dient-u-uw-klacht-in
E-mail: consumenten@kifid.nl
Telefoon: 0900-3552248

Klachtendossier inzien
Degene die een klacht heeft ingediend heeft recht op inzage in zijn of haar dossier. Het KiFiD zal de minimaal voorgeschreven gegevens die in dit dossier zijn opgenomen. Jouw dossier wordt tot een jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Klacht over een aanbieder
Heb je een klacht over een aanbieder? Dan kun je het beste rechtstreeks contact opnemen bij de directie van de desbetreffende organisatie zelf. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, ook dan kun je terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).
Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om een bevoegde rechter in Nederland te vragen om een uitspraak te doen.