Privacyverklaring Vergelijkaanbieder.nl

1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van klanten van Vergelijkaanbieder.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in het kader van de wet AVG ons privacy beleid over hoe wij informatie verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming
De voorwaarden van deze privacyverklaring zijn van toepassing op de website www.vergelijkaanbieder.nl en alle aangeboden diensten van Vergelijkaanbieder.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepassing van deze privacyverklaring.

3) Welke gegevens worden verzameld?
Wanneer u Vergelijkaanbieder mailt, zal worden gevraagd om gegevens door te geven. Deze gegevens zijn nodig voor het onderling contact die met uiterste zorg en geheimhouding worden bewaard en verwerkt. Daarna worden de gegevens ook weer verwijderd.
Er worden alleen gegevens verwerkt die door uzelf aan Vergelijkaanbieder zijn verstrekt. Zoals:
naam
e-mailadres
telefoonnummer
IP-adres

4) Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?
Vergelijkaanbieder verzamelt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
voornaam, achternaam en e-mailadres gebruiken we voor het versturen van mail, het telefoonnummer wordt gebruikt als telefonisch contact is gewenst.

5) Bewaren en termijn
Vergelijkaanbieder bewaart klantgegevens zowel schriftelijk als digitaal gedurende het klantcontact. Deze klantgegevens zijn alleen toegankelijk voor Vergelijkaanbieder. Daarna worden alle schriftelijke stukken vernietigd en opgeslagen informatie op pc verwijderd. Uw e-mailadres wordt verwijderd indien uw vraag naar tevredenheid is beantwoord.

6) Beveiligen
De persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem dat loopt via de servers van Antagonist die in Nederland staan. Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling met een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7) Privacy bescherming klant
De gegevens en informatie die aan Vergelijkaanbieder zijn verstrekt, zal Vergelijkaanbieder.nl zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Vergelijkaanbieder mag de persoonsgegevens uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van mailcontact of het afhandelen van een klacht waarbij de privacy in acht wordt genomen.
Vergelijkaanbieder zal alle betrokken partijen attenderen op ons privacy beleid.
Het is Vergelijkaanbieder.nl niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak  Vergelijkaanbieder gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Vergelijkaanbieder zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Vergelijkaanbieder.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

8) Wijzigen en verwijderen van verstrekte gegevens:
Je kunt verstrekte gegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

Vragen
Als er nog vragen zijn over onze privacyverklaring kan je ons benaderen via info@vergelijkaanbieder.nl of schrijven naar:
Adres + kvk nog in te vullen.